Reklamace

Záruka

Právo z vad(y) zboží můžete uplatnit u zboží s uvedenou dobou použitelnosti pak po stanovenou dobu použitelnosti. U zboží prodaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

Omezení odpovědnosti za vady vyplývající z povahy zboží a nevhodného způsobu užití

Leona Trávníčková nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.

 

Kontakty

Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ohledně vyřízení vašeho požadavku nebo dotazu na reklamační proces.
e-mail: info@leaofc.cz
tel: +420 774 961 065